HET NATUURLIJKE VAN BIOLOGISCH VLEES

Steeds meer mensen kiezen voor biologisch vlees. Een logische stap, die verder reikt dan alleen het welzijn van dieren. Het gaat om welbevinden in de breedste zin: lichamelijk, mentaal, sociaal en ecologisch.

Bij elke stap – van het zaaien van het veevoer tot de verkoop in de winkel – draait het om een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving.

De biologische landbouw en veeteelt streven naar een goede levenskwaliteit voor alle betrokkenen, mens en dier. Zonder gebruik van antibiotica, kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische manipulatie of kunstmest. Om de wereld ook voor toekomstige generaties zo mooi te houden als hij is.

Wilt u meer weten over biologisch? Lees verderop op deze pagina veelgestelde vragen.

3 redenen om te kiezen voor biologisch vlees

1. RESPECT VOOR DE AARD VAN HET BEESTJE

De biologische veeteelt kijkt naar het karakter van het dier. Neem een varken: dat is heel sociaal en speelt graag samen. Van de biologische boer krijgt het daarvoor de ruimte. Ook koeien en kalveren hebben een goed leven. Ze grazen en dartelen in de wei en vinden binnen rust in de potstal, op bedden van stro. Doordat biologische dieren de ruimte hebben, ervaren ze ook veel minder onderlinge competitie.

3 redenen om te kiezen voor biologisch vlees

2. DE DIEREN KRIJGEN GEZONDE VOEDING

Biologische dieren krijgen natuurlijke, biologische voeding, zoals grassen, maïs, gerst en erwten. Die bevat alle voedingsstoffen die ze nodig hebben. Het voer wordt verbouwd zonder kunstmatige meststoffen, bestrijdingsmiddelen of genetische manipulatie. En dat komt ten goede aan het natuurlijke evenwicht op aarde. Ook prettig: de dieren krijgen geen preventieve antibiotica toegediend.

3 redenen om te kiezen voor biologisch vlees

3. BIOLOGISCH VLEES IS LEKKER

Dankzij gezond voer en bewegingsvrijheid groeien biologische dieren op natuurlijke wijze. Ze zijn veel gezonder. Dat merken we aan het vlees: het is compacter en drijft niet in het vocht. Biologisch vlees is niet per se malser. Wél in onze winkel – we zijn immers vakmensen. Het vlees bereiden we met zelf gemengde biologische kruiden, niet met standaard kruidenmixen. En zonder smaakversterkers. Veelgehoord: dit smaakt écht naar vlees.

Veelgestelde vragen

Hoe biologisch is biologisch?
Het woord ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Alleen producten die voldoen aan de strikte Europese regelgeving voor biologische productie mogen zo heten. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘bio’, ‘eco’ en ‘eko’, en het Engelse woord ‘organic’.
Wat is biologisch?
Bij biologische productie draait het bij elke stap – van het zaaien van het veevoer tot de verkoop in de winkel – om een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving. Met een goede levenskwaliteit voor alle betrokkenen, zowel mens als dier.

In de biologische landbouw en veeteelt worden geen preventieve antibiotica toegepast, geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en er wordt niet genetische gemanipuleerd.

Wereldwijd hebben biologische boeren zich verenigd in de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Die formuleerde een viertal beginselen: die van gezondheid, billijkheid, zorg en ecologie. Deze dienen als ethische uitgangspunten voor het handelen en worden altijd in samenhang toegepast.

Wat zijn de Beginselen van biologische landbouw?
De vier Beginselen van biologische landbouw:

 

  • Het beginsel van gezondheid: Biologische landbouw moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en de planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.
  • Het beginsel van billijkheid: Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die billijkheid waarborgen met betrekking tot de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Het beginsel van zorg: Biologische landbouw moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.
  • Het beginsel van ecologie: Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, ze versterken en instandhouden.
Waar kan ik de Beginselen van biologische landbouw lezen?
Wilt u de volledige tekst lezen van de door IFOAM geformuleerde Beginselen van de biologische landbouw? Download ze hieronder.

De Beginselen van de biologische landbouw (pdf)

Hoe herken ik biologische producten?
skalU herkent biologische producten aan het officiële Europese keurmerk: een groen blaadje. U ziet het logo bijvoorbeeld op onze papieren zakjes.
Wie controleert of producten ook écht biologisch zijn?
De Nederlandse overheid heeft het onafhankelijke instituut Skal aangewezen om namens haar te controleren of producten daadwerkelijk biologisch zijn.

Voldoen producten of bedrijven aan de strenge Europese wetgeving voor biologisch, dan kent Skal een certificering toe. U vindt alle door Skal gecertificeerde biologische bedrijven op de website van Skal.

Het Skalnummer van de Biologische Slagerij is 018391, het certificaatnummer is 843730.

Waar komt het vlees van de Biologische Slagerij vandaan?
Ons biologisch vlees komt veelal van kleinschalige biologische veehouderijen. We kennen de meeste van onze leveranciers persoonlijk. Klik op de links hieronder voor de herkomst per vleessoort.

> Herkomst biologisch rundvlees
> Herkomst biologisch varkensvlees
> Herkomst biologisch kalfsvlees
> Herkomst biologische kip
> Herkomst biologisch lamsvlees
> Herkomst biologische Bonte Bentheimer
> Herkomst biologisch Jerseyrund

Hoe zit het met dierenwelzijn?
Biologische dieren krijgen alle ruimte, voer en tijd die nodig is om op te groeien tot gezonde dieren. Biologisch werkende boeren hebben bovendien respect voor de aard van het beestje.

Biologisch vleesNeem een varken; dat is heel sociaal en speelt graag samen. Van de biologische boer krijgt het daarvoor de ruimte. Ook koeien en kalveren hebben een goed leven. Ze grazen en dartelen in de wei en vinden binnen rust in de potstal, op bedden van stro. Doordat biologische dieren de ruimte hebben – zowel binnen als buiten – ervaren ze veel minder onderlinge competitie.

De biologisch gehouden dieren krijgen natuurlijke, biologische voeding, zoals grassen, maïs, gerst en erwten. Dat bevat alle voedingsstoffen die ze nodig hebben. Het voer wordt verbouwd zonder kunstmatige meststoffen, bestrijdingsmiddelen of genetische manipulatie. En dat komt ten goede aan het natuurlijke evenwicht op aarde.

Ook prettig: de dieren krijgen geen preventieve antibiotica. Biologische dieren hebben doorgaans ook een langer leven dan dieren in de bio-industrie. Ze krijgen de tijd om op natuurlijke wijze te groeien.

Zijn er ook andere keurmerken?
Ja, er zijn een aantal andere betrouwbare keurmerken: het EKO-keurmerk en het Demeter-keurmerk. In de vragen hieronder ontdekt u er meer over.
Wat is het EKO-keurmerk?
biologisch-vlees-eko-keurmerkAls Biologische Slagerij hebben wij het EKO-keurmerk. Dat keurmerk is voor boeren en producenten van biologische producten die een flinke stap verder gaan dan wat de Europese wetgeving voorschrijft.

Eerder kon u lezen over de vier internationale beginselen voor biologische landbouw en veeteelt: gezondheid, billijkheid, zorg en ecologie. Bedrijven met het EKO-logo – die altijd ook een Skal-certificering hebben – geven aan dat ze op al die gebieden nóg meer aandacht hebben voor duurzaamheid.

Dat uit zich bijvoorbeeld in een respectvolle omgang met leveranciers, medewerkers en klanten, een eerlijke prijs voor producenten, minder belastende verpakkingen, maar ook maatschappelijke betrokkenheid.

Kijk voor meer informatie op de website van het EKO-keurmerk.

Wat is Demeter?
Wat is biologisch vlees Demeter keurmerkDemeter is het keurmerk voor de biologisch-dynamische landbouw en veeteelt.

Biologisch-dynamische boeren hebben een holistische benadering. Zo houden ze rekening met de stand van hemellichamen en de invloed die levende systemen onderling op elkaar uitoefenen. Ze kijken niet alleen op materieel niveau, maar ook op energetisch niveau. De boeren houden zich aan de richtlijnen van Demeter, die nog een stap verder gaan dan biologische certificering. Daarnaast zoeken ze steeds naar de juiste weg in het hier en nu. Hierin maken ze individuele keuzes.

De Biologische Slagerij heeft geen biologisch-dynamische grondslag. Wel hebben we verschillende producten met het Demeter-keurmerk in ons assortiment, zoals een aantal biologisch-dynamische wijnen.

Kijk voor meer informatie over Demeter of biologisch-dynamische landbouw en veeteelt op de website van Demeter.

Heeft biologisch eten zin?
Een berg beklim je in kleine stapjes. Iedere stap telt. Datzelfde gaat op voor biologisch eten. Elk beetje draagt bij aan een betere wereld. We begrijpen heel goed dat iedereen daarin zijn of haar eigen keuzes maakt.

En welk motief u ook heeft – milieu, gezondheid, dierenwelzijn, smaak – samen brengen we een ontwikkeling op gang voor meer bewustzijn, bij de mensen en bedrijven om ons heen.

Waarom kost biologisch vlees meer?
Biologische veeteelt is arbeidsintensief, en grondstoffen zijn duurder. Het voer is afkomstig uit de biologische landbouw en de dieren krijgen alle ruimte en tijd om gezond te groeien.

Producten worden door ons kleinschalig bereid, door dezelfde mensen die u helpen achter de toonbank. Betrokken, deskundige medewerkers die veel weten en daarvoor een evenredig loon verdienen.

Kost niet-biologisch vlees echt wel minder?
Of niet-biologisch vlees uiteindelijk écht wel minder kost is maar de vraag. Want wat u betaalt voor zulk vlees uit de vleesindustrie dekt lang niet de werkelijke kosten die we als maatschappij maken.

Alleen al het veelvuldig gebruik van antibiotica: dat maakt bacteriën resistent – een kostenpost voor de gezondheidszorg. Ook overbemesting, insecticiden en pesticiden eisen hun tol. Waterleidingbedrijven investeren steeds meer in het zuiveren van grond- en oppervlaktewater. Iets waar we met z’n allen aan meebetalen via belastingen.

Ten slotte vragen we ons af: is het welzijn van mens en dier eigenlijk in geld uit te drukken?

Hoe kan vlees uit de vleesindustrie worden verkocht voor knalprijzen?
Supermarkten verkopen vlees regelmatig onder de kostprijs. U betaalt er dus vaak minder voor dan het kost om het te produceren.

Waarom supermarkten dit doen? Goedkoop vlees trekt klanten naar de winkel. Zijn die klanten eenmaal binnen, dan doen ze er al hun boodschappen. Goedkoop vlees is dus een lokkertje.

Een deel van het prijsverschil vangen de supermarkten zelf op. Het verlies dat ze op vlees lijden, maken ze ruimschoots goed met de marge op andere producten.

Een ander deel van het prijsverschil verhalen supermarkten op leveranciers. Voor de vleesindustrie zijn supermarkten een belangrijke afzetmarkt. Dat geeft ze veel macht – ze kunnen boeren en vleesverwerkers onder druk zetten om hun prijzen zo laag mogelijk te houden.

Het effect ervan is dat die er alles aan doen om efficiënter (en dus goedkoper) te werken: kleinere hokken, weinig of geen buitenruimte voor de dieren, kwalitatief slechter voer, meer (preventief) medicijngebruik, weinig aandacht voor milieusparende maatregelen, goedkope toevoegingen aan vlees en meer van die dingen.

Waarom is biologische kip zo veel duurder?
Hubertkip scharrelt op de boerderijBiologische kip is bij uitstek een vleessoort waarbij de biologische kwaliteit goed tot zijn recht komt. Dat komt: hij wordt heel anders gehouden.

Hij mag zich normaal ontwikkelen, met biologisch voer, bewegingsvrijheid en licht. Niet alleen zijn vlees groeit, maar ook zijn botten en veren.

En hij wordt ouder: drie à vier maanden in plaats van zes weken. In die tijd ontwikkelt hij zich tot een volgroeid dier, dat sterk op zijn poten staat en goed in zijn veren zit. Bij de boer kan hij zijn gang gaan, precies naar de aard van het beestje.

Is biologisch vlees lekkerder?
Biologische gehouden dieren krijgen gezond biologisch voer. Ze hebben bewegingsvrijheid en krijgen de tijd om op natuurlijke wijze te groeien. Het zijn dan ook gezonde dieren.

Dat merken we aan het vlees: het is compacter en drijft niet in het vocht. Biologisch vlees is niet per se malser. Wél in onze winkel – we zijn immers vakmensen en kiezen alleen het beste vlees.

Dat bereiden we met zelf gemengde biologische kruiden, niet met standaard kruidenmixen. En zonder smaakversterkers. Veelgehoord: dit smaakt écht naar vlees.

Hoe zit het met toevoegingen?
Het vlees van de Biologische Slagerij is altijd biologisch en zo puur mogelijk.

Aan sommige producten voegen we ingrediënten toe, zoals kruiden en specerijen. Die zijn waar mogelijk biologisch. Voor biologische certificering moet 95% van de ingrediënten biologisch zijn, wij zitten daar nog boven met 97%.

Als suiker in vlees gebruiken we Arenga palmsuikerHet zal nooit lukken om tot 100% te komen: een aantal producten is er nu eenmaal niet biologisch. Zoals zout – biologisch zout bestaat niet. Al hebben we met ons zeezout uit Guérlande wel een alternatief gevonden waar we blij mee zijn. Lees het in ons artikel over zout . Of lees waarom we heel soms suiker aan ons vlees toevoegen.

Is er ook biologisch wild?
Echt wilde dieren krijgen nooit een biologisch keurmerk. Logisch: het is niet te controleren hoe een in het wild levend dier zich voedt. Een ree kan maar zo foerageren in een bespoten akker.

Wel is er biologisch gefokt ‘wild’, zoals reeën, ganzen en eenden, al zijn die lastig verkrijgbaar. We hebben die bij de Biologische Slagerij dan ook niet standaard in het assortiment. Wél kunnen we ons best voor u doen.

Vraag ernaar in de winkel, dan kijken we wat er op dat moment mogelijk is.

ZO BIOLOGISCH IS BIOLOGISCH VLEES

De Biologische Slagerij is gecertificeerd door Skal. Dit onafhankelijke instituut controleert namens de overheid of producten daadwerkelijk biologisch zijn. Ze moeten voldoen aan de strenge regelgeving voor biologische productie. De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd – uitsluitend producten die door Skal zijn gecertificeerd mogen het voeren. U herkent ze aan het officiele Europese Bio-keurmerk: een groen blaadje. Meer informatie vindt u op de website van Skal. Skal-nummer Biologische Slagerij: 018391